Opiskelua yksilön tarpeisiin

Poistamme esteitä oppimisen tieltä

Onko lapsesi jäänyt jälkeen opetuksesta? Onko lapsellasi motivaation puute ja tämän takia heikko koulumenestys?

Lähestyykö yläkoulussa tai lukiossa tärkeä koe tai tentti? Onko lapsellasi halu oppia lisää? Kuinka saisin lapselleni heti koulutien alussa hyvän rutiinin hoitaa kotitehtävät? Tarvitseeko lapsesi tai sinä itse suomen kielen opetusta? Onko tarvetta puheopetukseen? Onko lapsellasi lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia?

Taikamaikat tarjoaa vastauksen ja palvelun kaikkiin näihin kysymyksiin. Parhaiten pääset alkuun ottamalla meihin yhteyttä ja kertomalla oppimiseen liittyvistä haasteistanne.

OTA YHTEYTTÄ

Parhaiten pääset alkuun ottamalla meihin yhteyttä ja kertomalla oppimiseen liittyvistä haasteistanne.

OTA YHTEYTTÄ

Me välitämme oppia

lähtökohtana yksilön tarpeet

Useat koululaiset ja opiskelijat toivovat opintojensa tueksi lisä- ja tukiopetusta. Tarjoamme laadukkaita oppimisen palveluita poistamaan oppimisen hidasteita. Toimintamme lähtee aina yksilön tarpeista. Seuraamme oppijan edistymistä ja tyytyväisyyttä toimintaamme, ja tyytyväinen oppija on meille tärkein kannustin. Oppimistapahtuma järjestetään oppijalle tutussa ympäristössä hänelle parhaimmin sopivana ajankohtana. Opiskella voi yksin, kaksin tai pienessä ryhmässä innostavan opettajan avustuksella.

Tutustu alta tarjoamiimme palveluihin. Tiesithän? Räätälöimme myös asiakkaan tarpeen mukaisia yksilöllisiä paketteja.

Helppaaja

Onko lapsesi jäänyt jälkeen opetuksesta? Tukiopetus on mukavaa ja palkitsevaa helppaajan avustuksella.

Jos lapsesi tarvitsee tukiopetusta jossakin oppiaineessa, oli syynä pitkä lomamatka tai harrastuksen aiheuttamat poissaolot koulusta, helppaaja tulee kotiin ja auttaa oppimisessa.

Haluan lisätietoa Helppaajasta

Palveluillamme on tyytyväisyystakuu – mikäli oppilas ei ole opetukseen tyytyväinen, hän voi keskeyttää opetuksen kesken sovitun toimituskauden.

Motivaattori

Onko lapsellasi motivaation puute ja tämän takia heikko koulumenestys?

Motivaattori on opettamisen ammattilainen. Hän auttaa oppimisessa ja uuden motivaation löytymisessä.

Haluan lisätietoa Motivaattorista

Sparraaja

Lähestyykö yläkoulussa tai lukiossa tärkeä koe tai tentti? Sparraaja tarjoaa apua tenttiin.

Sparraaja tulee kertaamaan nuoren kanssa opittavaa sisältöaluetta ja selventämään mahdollisia ongelmakohtia. Kertaaminen on tärkeää, sillä opittavaa ainesta on työstettävä moneen kertaan, jotta se jää pitkäkestoiseen muistiin ja sitä voi myöhemmin soveltaa ja linkittää sekä uuteen asiaan että aiemmin opittuun.

Haluan lisätietoa Sparraajasta

Ekstraaja

Onko lapsellasi halu oppia lisää? Lisäopetus Ekstraajan kanssa tuo lapselle uusia oppimisen kokemuksia.

Jos lapsesi on edistynyt opinnoissaan liukkaasti ja janoaa lisää tietoa tai taitoa, hänelle sitä tarjoilee ekstraaja. Joskus nopeasti oppiva lapsi saattaa tuntea koulun tylsäksi, koska osaa jo sillä hetkellä opetettavat asiat. Ekstraajan tuoma lisäopetus antaa lapselle juuri sopivan määrän uutta haastetta, jotta oppimisen ilo säilyy ja kasvaa.

Haluan lisätietoa Ekstraajasta

Ippe

Ippe auttaa läksyissä ja tukee oppimisessa.

Ippe kuuntelee mielellään lukuläksyn ajan kanssa. Ippe auttaa lasta omaksumaan heti koulutien alussa hyvän rutiinin hoitaa kotitehtävät.

Haluan lisätietoa Ipestä

Räätälöimme myös tarpeen mukaisia yksilöllisiä paketteja – ota yhteyttä ja kerro oppimisen haasteistanne.

Suometar

Tarvitseeko lapsesi tai sinä itse suomen kielen opetusta? Suomen kielen opetus on mukavaa Suomettaren avustuksella.

Suometar auttaa sekä äidinkieleltään suomenkielisiä että muita kieliä äidinkielenään puhuvia. Opettajamme ovat suomen kielen ammattilaisia, jotka opettavat suomea natiiveille, maahanmuuttajille ja paluumuuttajille.

Haluan lisätietoa Suomettaresta

Pärinämaikka

Onko tarvetta puheopetukseen? Miltä kuulostaa puheopetus kotonasi?

Äännevirheet on mahdollista korjata Pärinämaikan avustuksella. Pärinämaikka on erityisopettaja, joka auttaa korjaamaan artikulaatiovirheitä (esim. r-, s- l- ja d -äännevirheet).

Haluan lisätietoa Pärinämaikasta

Huomaathan!

Kahdeksan tunnin tukiopetuspaketti on suosituin palvelumme.

Yhteydenoton jälkeen sovimme yhdessä teille parhaiten sopivan paketin. Tarjoamme myös oppimispaketteja kahdelle tai useammalle yhtäaikaiselle oppijalle. Tukiopetus järjestetään toivomassanne paikassa.

Lukimaikka

Onko lapsellasi lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia? Lukiopetus auttaa pääsemään vaikeuksien yli.

Lukimaikka on erityisopettaja, joka auttaa oppimisessa ja yksilölle sopivan oppimistavan löytämisessä. Palvelusta on hyötyä myös aikuisille, joilla on lukivaikeuksia.

Haluan lisätietoa Lukimaikasta

Ota yhteyttä

Parhaiten pääset alkuun ottamalla meihin yhteyttä ja kertomalla mistä tarjoamastamme palvelusta olet kiinnostunut. Voit myös kertoa vapaamuotoisesti minkälaisiin tarpeisiin toivoisit meiltä ratkaisuehdotusta tai jätä soittopyyntö kätevästi sivun alareunasta.

Please leave this field empty.